Image
Join our team
Image
Join Our Team

מנהל/ת מחלקת רישום

תאור המשרה

מנהל/ת מחלקת רישום

תחומי אחריות:
אחראי על ייצוג החברה מול משרד הבריאות.
אחראי על איכות התיקים המוגשים לאישור משרד הבריאות, למיטב ידיעתו.
מוביל ומנהל פעילויות הקשורות בהגשת מוצרים לאישור סוכנויות רגולטוריות ממשלתיות (משה"ב).
מספק הדרכה לחברי צוות בנוגע לבעיות ציות לרגולציה.
מפקח על הכנה ותחזוקה של הגשות וקבצים למשרד הבריאות.
מוודא ציות לנהלי עבודה סטנדרטיים כדי לאפשר אישור מהיר ובזמן של תרופות חדשות וכן לתמיכה רגולטורית של תרופות משווקות ומוצרים אחרים.
מקיים אינטראקציה עם משרד הבריאות על מנת לזרז את אישורי הבקשות הממתינות לאישור ורישום וכדי לפתור בעיות רגולטוריות.
מתייעץ עם אנשי ההנהלה כדי לקבוע ולהכין מסמכים רגולטוריים מתאימים לאישורי מוצרים
אישור וחתימה של כל ההגשות למשרד הבריאות.
אחראי על קצב הגשת התרופה ומעקב אחר אישורים.
אחראי לענייני רגולציה פעילויות יומיומיות אישיות.
אחראי על בדיקה ואישור של כל עזרי הפירוט וחומרי השיווק.

דרישות וכישורים

דרישות התפקיד:
השכלה - Pharm B. (או תואר מקביל ברוקחות). רישיון לעסוק בבית מרקחת בישראל.
תואר שני – יתרון.
אושר על ידי משרד הבריאות הישראלי כרוקח ממונה (לפי התקנות המקומיות).
ניסיון בעבודת רישום בישראל - שנתיים לפחות.
ידע ב- Microsoft Office וכתיבה טכנית.
שליטה בשפה העברית ובשפה האנגלית ברמה גבוהה.
יכולת ריבוי משימות.
כישורים בין-אישיים טובים.
יכולת ללמוד תהליכים ויישומים חדשים "תוך כדי תנועה ".
כישורי ארגון ותכנון טובים.

מיקום: שפיים

הערות

יאנסן הוא מעסיק המקדם שוויון הזדמנויות וגיוון במקום העבודה.
משרה זו עשויה להתאים לכל אדם באשר הוא בהתאם לכישוריו ויכולותיו, בין היתר, ללא קשר למגדר, מוצא, שיוך אתני, נטיה מינית ו/או מוגבלות.